• Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser 

      Gussiås, Arne; Hagen, Hans Olav (VD rapport;23, Report, 2011-05)
      Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...