• Forprosjekt fv.311 Saltkoppkrysset – Kayes gate: En løsning for gående og syklende 

      Naustdal, Bjørn-John; Lundsett, Mats Håvard; Haakonsen, John Magnus; Åmås, Jon Anders (Bachelor thesis, 2016)
      Det er gitt i oppgave å utarbeide et forprosjekt i forbindelse med ønske om en ny løsning for gående og syklende på strekningen mellom Saltkopp og Kayes gate. Strekningen er en del av fv. 311 gjennom Åsgårdstrand og er 2 ...