• Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik 

   Welde, Morten; Andersen, Jo-Øyvind; Pedersli, Per Einar; Håkonsen, Harald; Barstad, Odd (VD rapport;57, Report, 2011-12)
   Rapporten inneholder en samlet evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik. AutoPASS ble innført i 2006 og dagens automatiske løsning ble innført i 2010. Utvikling av AutoPASS-teknologien for ...
  • Laboratorievirksomheten i Statens vegvesen. Rapport fra Tøndelutvalget 

   Kveen, Alf; Barstad, Odd (Intern rapport;1967, Research report, 1997-05)
   Vegvesenets nye organisasjon har ført til et behov for å se på mulighetene for samarbeid over fylkesgrensene. Statens vegvesen må, etter utvalgets oppfatning, ha en effektiv laboratorievirksomhet med solid fagkompetanse ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-10)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av ...