• Homogenitetsmålinger av nylagte asfaltdekker ved laserskanning 

   Ekker, Magnus Bremdal (Master thesis, 2018)
   Homogenitet er en viktig egenskap ved nylagte asfaltdekker. I dag gjøres det kun en subjektiv vurdering av homogenitet, men det er ønskelig å etablere et sett med objektive og målbare krav. Det er utviklet en statistisk ...
  • Varige veger: Sluttrapport : Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

   Bakløkk, Leif Jørgen (Statens vegvesens rapporter;598, Report, 2017-11)
   Vegdekke og vegfundament er hovedelementer som utgjør en stor del av kostnadene ved bygging og vedlikehold av veger. Det er et stort behov for utvikling og faglig oppdatering innenfor dette området og behovet for forbedringer ...