• Godstransport i prioriterte felt : Case E18 vest for Oslo 

   Robøle, Ola; Øen, Sara; Aalde, Knut; Arveland, Gunnar; Emilsen, Stein (VD rapport;10, Report, 2011-02)
   Prosjektet omhandler konsekvenser av å prioritere godstransport på E18 vest for Oslo. Det er simulert konsekvenser av ulike løsninger for prioriterte felt. Forsinkelser ved ulike løsninger er omregnet til tids- og ...
  • Prioritering av buss i kryss – eksempelsamling fra Norge og internasjonalt 

   Naper, Helge Gidske; Aalde, Knut (Sweco rapport;17.12.2018, Report, 2018-12-17)
   Prioritering av kollektivtransport er et viktig satsingsområde for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i de store byene. Denne rapporten viser prinsipper og eksempler på utforming av gatekryss for buss i og rundt ...