• Vegen og vi 

      Statens vegvesen (Others, 1963-11)
      Spesialnummer som utelukkende vier det nyåpnede veglaboratorium sin oppmerksomhet.