Now showing items 21-40 of 81

  • Meddelelser fra Veidirektøren [21] 

   Statens vegvesen; Skougaard, Johan Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;21/1914, Book, 1914-08)
   Indberetning fra Veidirektør Skougaard angaaende den 3. internationale veikongres.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [22] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;22/1915, Book, 1915-06)
   Hvælvbroer
  • Meddelelser fra Veidirektøren [23] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;23/1915, Book, 1915-06)
   Amtsingeniøren i Stavanger amt anmodet i det skrivelse av 7. oktober 1911 veidirektøren om en utredning angaaende ordningen med bygdeveibygningen i de forskjellige amter. I den anledning har veidirektøren indhentet uttalelser ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [24] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;24/1915, Book, 1915-09)
   Jernbetonbroer. Plate- og ribbebroer, 1-16 m. lysvidde.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [26] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;26/1916, Book, 1916-02)
   Jernbjelkebroer med jernbetondække. Theor. spændvidde 3-14 m.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [25] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;24/1916, Book, 1916-02)
   Undersøkelser angaaende Trækkraft ved læskjøring. Utført ved veidirektørens foranstaltning i 1913-1915.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [27] 

   Statens vegvesen; Tolfsby, Karl August (Meddelelser fra Veidirektøren;27/1918, Book, 1918-05)
   Indberetning om Hegreveiens ombygning (Sandnes - Klepp grænse]. 1915 - 1916. Avgit av avdelingsingeniør Tolfsby til amtsingeniøren i Stavanger amt.
  • Meddelelser fra Vegdirektøren [28] 

   Statens vegvesen; Horgen, E.N. (Meddelelser fra Veidirektøren;28/1919, Book, 1919-02)
   Høvaag bro av avdelingsingeniør E.N. Horgen
  • Meddelelser fra Veidirektøren [29] 

   Statens vegvesen; Hovdenak, Nils (Meddelelser fra Veidirektøren;29/1919, Book, 1919-06)
   Broanlægget ved Skodjestrømmen av amtsingeniør Nils Hovdenak
  • Meddelelser fra Veidirektøren [30] 

   Statens vegvesen; Korsbrekke, Arne (Meddelelser fra Veidirektøren;30/1919, Book, 1919-12)
   Indberetning om veivæsenets anlægsmateriel og arbeidsmetoder m.v. i forskjellige fylker. Av avdelingsingeniør Arne Korsbrekke. Avgit 9. oktober 1919.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [32] 

   Statens vegvesen; Bugge, Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;32/1920, Book, 1920-01)
   To veibruer i Buskerud fylke. Efter meddelelse av overingeniør K. Bugge.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [31] 

   Bassøe, J; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;31/1920, Book, 1920-01)
   Færgeanlægget ved Salhus i Rogaland fylke av overingeniør J. Bassøe.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [33] 

   Baalsrud, Andreas; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;33/1920, Book, 1920-07)
   Nutids veibygning i Amerika. Grov puk og tjære. Av veidirektør A. Baalsrud
  • Meddelelser fra Veidirektøren [34] 

   Statens vegvesen; Olsen, Thor; Nilsen, Arne (Meddelelser fra Veidirektøren;34/1920, Book, 1920-10)
   1) Innberetning om stipendiereise i 1911 av avdelingsingeniør Thor Olsen. 2) Nogen oplysninger om veivesenet i departementet Oise, Frankrike. Av avdelingsingeniør Arne Nilsen.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [35] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirekøren;35/1920, Book, 1920-11)
   1) Belastning paa broer. (Overingeniørmøtet 1920). 2) Bemerkninger angaaende benyttelsen av meddelelse nr. 22, 24 og 26.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [37] 

   Statens vegvesen; Keim, Axel (Meddelelser fra Veidirektøren;37/1921, Book, 1921-07)
   Om bituminøse materialer for veidekker med særlig hensyn til norske landeveier. Utarbeidet ved Veidirektørkontoret av avdelingsingeniør Keim.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [36] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;36/1921, Book, 1921-07)
   Veivedlikeholdet 1915-16
  • Meddelelser fra Veidirektøren [38] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;38/1922, Book, 1922-03)
   Danske betraktninger over veiens forbedring og anvendelse av bituminøse bindemidler.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [39] 

   Larsen, Thor; Statens vegvesen; Bassøe, Jens (Meddelelser fra Veidirektøren;39/1923, Book, 1923-10)
   1) Vinterkjøring med motorsykkel av avdelingsingeniør Thor Larsen. Hedmark fylkes veivesen. 2) Drifsresultater fra Salhusferjen. Efter meddelelse fra overingeniør Bassøe.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [40] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;40/1923, Book, 1923-12)
   Om automobilrutedrift