• Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013 

   Reitan, Knut Magne; Lysbakken, Kai Rune; Gryteselv, Dagfin; Snilsberg, Brynhild (Statens vegvesens rapporter;348, Report, 2018-02-09)
   Denne rapporten er laget for å beskrive driftstiltakene som gjøres i Trondheim for å redusere mengden av svevestøv i sentrum. Svevestøv er et problem i mange byer og det er stort behov for kunnskap om blant annet effektivt ...
  • Miljøvennlige vegdekker : forprosjekt 

   Snilsberg, Brynhild (Intern rapport / Vegdirektoratet;2336, Others, 2003)
  • Miljøvennlige vegdekker : sluttrapport for arbeidspakke 3: støv 

   Uthus, Nils; Snilsberg, Brynhild (Teknologirapport;2544, Research report, 2009-02-16)
   Statens vegvesens etatsprosjekt Miljøvennlige vegdekker (2004-2008). Prosjektet har hatt følgende effektmål: - Færre støyplagede langs norske veger og gater. - Bedre luftkvalitet i tettbygde strøk. Prosjektet har vært ...
  • Miljøvennlige vegdekker : statusrapport på støv for Norge, Sverige og Finland 

   Snilsberg, Brynhild; Gustafsson, Mats; Tervahattu, Heikki (Teknologirapport;2513, Research report, 2008-03-26)
   Arbeidspakke Støv i Miljøvennlige vegdekker fikk i 2006 laget en litteraturoversikt/status innen vegstøvproblematikken for landene Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten er delt inn i tre deler; del 1 omhandler Norge, ...
  • Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;432, Report, 2017-12-17)
   Renholdsforsøk ble utført i Trondheim våren 2016 i tunnel (Strindheimtunnelen, betonghvelv) og gate (Haakon VII gate), samt i Møre og Romsdal høsten 2016 (Stordalstunnelen, metallplater på vegg). Dette er en videreføring ...
  • Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Lamo Hauan, Thomas; Dalseth Austigard (Trondheim kommune), Åse (Statens vegvesens rapporter;534, Report, 2018-05-14)
   Statens vegvesen har tidligere gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold de senere årene, og resultater viser det er bør fokuseres på maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets ...
  • Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund 

   Snilsberg, Brynhild; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;536, Report, 2017-12-18)
   Renholdsforsøk ble utført i Kristiansund sommeren 2017 i tunnel (Freifjordtunnelen) og gate (Bentnesveien) i Møre og Romsdal. Hensikten med forsøkene var å teste ut en ny spylebom for rengjøring av vegkant og fortau i gate ...
  • Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin med flere (Statens vegvesens rapporter;619, Report, 2016-01-30)
   Det er gjennomført renholdsforsøk for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike metoder/maskiner, med tanke på å forbedre utstyr og metoder for rengjøring av vegoverflate og tunnelhvelv. Ulike typer utstyr som ...