• Effekter av vegsalting på vann : 5 overvåkingspunkter 1998 - 2004 

      Åstebøl, Svein Ole; Coward, Jan Emil (UTB-rapport;2006/03, Research report, 2006-02)
      Rapporten viser utvikling i saltholdighet i 5 overvåkingspunkter. Den omhandler ikke forurensning av drikkevannsbrønner. Grunnvann: Effekten av vegsalting på grunnvannskvalitet overvåkes ved 4 målestasjoner. Resultatene ...