• Båttransport av asfalt 2016 

      Telle, Roar (Report, 2016-10-31)
      I 2013 utførte Statens vegvesen et forsøk på Fosen der båttransport av asfalt ble fulgt opp med varmefotografering. Under dette forsøket fulgte Bjørn Hoven fra Statens Vegvesen opp lossing av båt med temperaturmålinger og ...