• ARMOD - program for beregning av armert jord : støttekonstruksjoner brukerbeskrivelse for PC-versjon 

   Holme, Jan; Vaslestad, Jan (Intern rapport / Veglaboratoriet;1594, Others, 1993)
  • ARMOD - program for beregning av armert jord: støttekonstruksjoner 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1485, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten er en bruksveiledning for regnearkprogrammet ARMOD (ARmert jord MODellering). Ved hjelp av programmet kan man kontrollere ytre og indre stabilitet for en støttekonstruksjon i armert jord. Alle nødvendige ...
  • CANDE - et program for dimensjonering og analyse av rør og kulverter i jord 

   Vaslestad, Jan; Eiksund, Gudmund (Research report, 1989)
  • Cellespunt i brufundamentering 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan; Fredriksen, Frank (Intern rapport;1629, Research report, 1993-11)
   Rapporten tar for seg bruken av cellespunt i brufundamentering. I enkelte tilfeller kan cellespunt være et billigere alternativ enn bruk av peler som fundamentering. Det er derfor ønskelig å få klarlagt om cellespunt er ...
  • CPT in bridge foundation and embankment design 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1788, Research report, 1995-08)
   The cone penetration test (CPT) has proved to be a valuable tool in obtaining design parameters for foundations especially in silty and sandy soils, and even in clay. This paper is submitted to the international symposium ...
  • Dilatometer manual 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Veglaboratoriet;1557, Research report, 1992)
  • Fleksible stålrør som skredoverbygg og vegtunneler, 14 års erfaring. 

   Vaslestad, Jan; Østlid, Håvard; Johansen, Tor H.; Holm, Willy (Intern rapport;1938, Research report, 1997-02)
   Fleksible stålrør har vist seg å være godt egnet som skredoverbygg og tunneler. Det er vist en oversikt over hvor stålrør er brukt, med nøkkeltall og kostnader.
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Fullskalamålinger på store fleksible stålrør brukt som løsmassetunneler 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1360, Research report, 1987-12)
   Artikkelen omhandler instrumentering av Nordens største stålrør som ble bygd på Dovre i 1985. Instrumenteringen omfattet jordtrykksmålinger, spenningsmålinger og deformasjonsmålinger.
  • Geotekstil-seminar og befaring av armert jord konstruksjonr på Taiwan juni 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1941, Research report, 1997-02)
   I juni 1996 ble det avholdt et seminar om armert jord på Taiwan. Seminaret ble holdt i regi av det norske firmaet Tele Textiles AS (tidligere Devold Tele AS) og Eksportrådet. I forbindelse med seminaret ble det arrangert ...
  • Indre stabilitet i støttekonstruksjoner av armert jord 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1475, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten tar for seg bruk av stål-bånd som armering i armert jord støttekonstruksjoner. Den er tenkt å være en støtte for revideringen av aktuelle punkter i kap. 16 i Håndbok - 016.
  • Jordnagling 

   Vaslestad, Jan (Publikasjon: Statens vegvesen;99, Research report, 2002-10)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål eller lignende) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning ...
  • Jordnagling: foredrag på kursdagene NTNU 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1892, Research report, 1996-08)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål el.l.) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning av ...
  • Jordnagling: stipendreise til Seattle og Portland 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1933, Research report, 1997-02)
   Rapporten beskriver en stipendreise til Seattle og Portland i november 1996 for å studere jordnagling. En rekke jordnaglingsprosjekter er beskrevet. Metoden brukes i utstrakt grad i staten Washington og Oregon.
  • Jordnaglingsmur ved Vingrom kirke : erfaringsrapport 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge; Jenshus, Roger; Tennstrand, Petter; Sloreby, Erik; Gråberg, Johannes (Laboratorieserien;56, Research report, 1994-02)
   Rapporten omhandler bruk av jordnagling for etablering av støttemur ved Vingrom kirke. Fronten er dekket av en maskinmurt tørrmur. Dette er den første permanente jordnaglingskonstruksjonen i Norge, og det ble foretatt ...
  • Jordtrykk på betongelementer. Artikkel til Nordisk Geoteknikermøte, Reykjavik 1996 

   Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1891, Research report, 1996-08)
   I 1992 ble det bygd to betongelementtunneler for henholdvis ny E6 og jernbanen ved Medby i Saltdal. Løsningen ble benyttet som et alternativ til en 100 m lang pelefundamentert bru, og det ble oppnådd en kostnadsbesparelse ...
  • Jordtrykk på betongrør 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1554, Research report, 1992-05)
   Det finnes en rekke teorier for beregning av jordtrykk på stive rør. De fleste av de beregningsmodellene bygger på Marston/Spangler's teorier. Betongrør i Norge og Sverige er dimensjonert etter en modifisert Marston/Spangler ...
  • K0 - måling : hensikt og metoder 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Vegdirektoratet;, Others, 1989)
  • Konsekvenser av europeisk standardiseringsarbeid (CEN) innenfor geoteknikk: Innlegg på laboratoriesjefkonferansen 1993 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1625, Research report, 1993-09)
   Status for europeisk standardiseringsarbeid innenfor geoteknikk og armert jord er gjennomgått. Eurocode 7, del 1, Geoteknisk prosjektering ble vedtatt som europeisk førstandard mai 1993. Det er også igangsatt en komite i ...
  • Load reduction on buried rigid pipes below high embankments 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1516, Research report, 1991-09)
   A full scale test with the imperfect ditch method is described. Expanded polystyrene is used as the compressible material. The material characteristics and the long term behaviour of expanded polystyrene are well known. ...