• Beregning av bæreevne 

   Slyngstad, Tore (Laboratorieserien;71, Research report, 2013-11-21)
  • Bestemmelse av materialparametre for vegbyggingsmaterialer 

   Bakløkk, Leif; Slyngstad, Tore; Kristiansen, Kjell E. (Inter rapport;1134, Research report, 1983-12)
   Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere noen av de gjeldende materialkoeffisientene i Norge, samt gi eventuelle forslag til justeringer eller endringer. Dette er gjort ved undersøkelser av laboratoriefremstilte prøver ...
  • Sammenheng mellom bæreevnegrupper og CBR-verdier 

   Slyngstad, Tore (Laboratorieserien;65, Research report, 2013-11-21)
   I rapporten har en sett på direkte sammenhenger mellom jordarter / bæreevneklasser og CBR-verdier. Sammenhenger mellom bæreevnegrupper og CBR-verdier i teleløsningen er vist.