• Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021 

   Ringen, Svein (Statens vegvesens rapporter;847, Report, 2022-08)
   1. januar 2005 startet Statens vegvesen med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2021, og viser utviklingstrekk når det gjelder årsaksfaktorer ...
  • Temaanalyse om dødsulykker i tunnel : UAG 2005-2012 

   Ringen, Svein; Sperrevik, Nils Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;267, Report, 2013-12-31)
   Rapporten er basert på alle de 77 dødsulykkene som har skjedd i Norge i og like utenfor tunnel i perioden 2005 – 2012. Denne analysen baserer seg på de regionale ulykkesanalysegruppene (UAG) sine dybdeanalyser av dødsulykker. ...