• Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022 

      Ringen, Svein jr. (Statens vegvesens rapporter;936, Report, 2023-11)
      1. januar 2005 startet Statens vegvesen med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2022, og viser utvikling strekk når det gjelder årsaksfaktorer ...