• Vann- og frostsikring av vegtunneler med platehvelv i aluminium 

      Pedersen, K.B.; Krokeborg, J.; Lange Larsen, T. (Inter rapport;1096, Research report, 1983-03)
      Det forutsettes at fjellet kan sikres med bolter, bånd og eventuelt nett. Det nyttes korrugerte aluminiumsplater bombert i samsvar med teoretisk profil festet til hverandre og til festeskinnene med selvtettende popnagler. ...