• Sluttrapport sprekkemodellen 

      Nilssen, Per; Beitnes, Anders (Intern rapport;28, Report, 2003-04-05)
      Byggherrer og samfunnet stiller stadig nye og strengere krav til tetting av berget i tunneler og andre underjords anlegg for å unngå å påvirke grunnvannsbalansen lokalt i området rundt anlegget. I tillegg stilles det ...