• Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi : varige veger 2011-2014 (revidert utgave) 

   Nilssen, Kine; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;214, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Varige veger - Kvalitetskontroll og målemetoder 

   Nilssen, Kine (SINTEF rapport;SBF2012 0353, Report, 2012-12-19)
   Varige veger er et forsknings‐ og utviklingsprogram startet opp av Statens vegvesen i 2011. Målet med programmet er bedre metoder, verktøy og dokumentasjon, nye krav og kompetanseheving i hele bransjen. (Snilsberg, 2012). ...