• Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

   Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
  • Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030 - Hvilke virkemidler og insentiver finnes? 

   Hovi, Inger Beate; Pinchasik, Daniel Ruben; Mjøsund, Christian S.; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1738/2019, Report, 2019-12)
   Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri. I denne rapporten har vi utarbeidet anslag på antall biler, transportytelser ...