• Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013 

   Reitan, Knut Magne; Lysbakken, Kai Rune; Gryteselv, Dagfin; Snilsberg, Brynhild (Statens vegvesens rapporter;348, Report, 2018-02-09)
   Denne rapporten er laget for å beskrive driftstiltakene som gjøres i Trondheim for å redusere mengden av svevestøv i sentrum. Svevestøv er et problem i mange byer og det er stort behov for kunnskap om blant annet effektivt ...
  • Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2009: Handlingsprogram 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2405, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjon av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2015 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2404, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjonen av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

   Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
   Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.