• Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre 

   Davik, Kjell Inge; Bhasin, Rajinder; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2261, Research report, 2002-02-25)
   Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens ...
  • Konsekvenser av tunnellekkasjer for det ytre miljø: statusrapport 2001 

   Lindstrøm, Mona; Karlsrud, Kjell; Kveldsvik, Vidar; Snilsberg, Petter; Erikstad, Lars; Bendiksen, Egil; Tuttle, Kevin; Worsely, Rebecca T. (Intern rapport;2276, Research report, 2001)
   Delprosjekt B «Samspill med omgivelsene» har i løpet av 2001 utarbeidet en statusrapport som omhandler et tunnelanleggs mulige og akseptable konsekvenser for det ytre miljø. Rapporten gir en samlet vurdering av naturens ...
  • Prediction of leakage into Lunner tunnel based on discrete fracture flow models 

   Lindstrøm, Mona; Cuisiat, Fabrice; Skurtveit, Elin; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2318, Research report, 2003-03-04)
   As part of the project “Tunnels for the citizen”, sub-project B “Environmental concerns”, coordinated by the Norwegian Road Authority (“Statens vegvesen”), a discrete fracture network model was used to investigate ...
  • Sammenheng mellom grunnvannssenkning og tunnellekasjer 

   Kveldsvik, Vidar; Karlsrud, Kjell; Løset, Fredrik (Intern rapport;2354, Research report, 2004-03-19)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, Delprosjekt B ”Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø”. Med bakgrunn i data fra tunneler og målinger ...
  • Vanninfiltrasjon: Erfaringer og anbefalinger 

   Lindstrøm, Mona; Magnussen, Anette Wold; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2324, Research report, 2003-06-05)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”. Formålet med ”Delprosjekt C4 Vanninfiltrasjon” er å etablere et grunnlag for prosjektering, drift og vedlikehold av vanninfilt ...