• Bestemmelse av materialparametre for vegbyggingsmaterialer 

      Bakløkk, Leif; Slyngstad, Tore; Kristiansen, Kjell E. (Inter rapport;1134, Research report, 1983-12)
      Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere noen av de gjeldende materialkoeffisientene i Norge, samt gi eventuelle forslag til justeringer eller endringer. Dette er gjort ved undersøkelser av laboratoriefremstilte prøver ...