• Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst 

   Johansen, Rolf (Statens vegvesens rapporter;111, Report, 2012-05)
   Byggherreseksjonen, Dekkeprosjektet, i Region øst har gjennomført anslag over behovet for forsterkning av overbygningen på fylkesvegene i hele regionen. Kostnadene for forsterkning er beregnet for hvert fylke til ...
  • Funksjonskontrakter for asfaltarbeider : sluttrapport fra arbeidsgruppe 2008-2009 

   Johansen, Rolf; Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2585, Research report, 2009-12-20)
   Strategigruppen for asfalt og vegmerking satte 4. januar 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvilket forbedringspotensial som ligger i funksjonskontraktene for asfaltdekker. Arbeidet avdekket behov for mer kunnskap ...
  • Hvordan bruker Statens Vegvesen og Nye Veier AS handlingsrommet i totalentrepriser? 

   Aandahl, Simon Holst (Master thesis, 2017)
   De fleste vegprosjekter i Norge i dag gjennomføres med utførelsesentrepriser. Den tradisjonelle utførelsesentreprisen på anlegg synes dog å være både ressurskrevende og tidskonsumerende, samtidig som den legger opp til en ...