• Avalanche Hazard Assessment Supported by UAS 

   McCormack, Edward; Dahle, Halgeir; Dupuy, Bastien; Frauenfelder, Regula; Hellandsvik, Are; Hendrikx, Jordy; Humstad, Tore; Salazar, Sean; Solbakken, Emil; Vaa, Torgeir (Statens vegvesen rapporter;958, Report, 2024-01)
   Rapporten sammenstiller kunnskapsstatus ('state of the art') som er relevant for Statens vegvesen sin bruk av ubemannede luftsystemer (droner, UAS) for overvåking og vurdering av snøskredfare og andre naturfarer. Den ...
  • Beredskapsplan for driftskontraktene : Forslag til plan for uvær og naturfarer 

   Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;28, Report, 2011-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”. Hensikten med prosjektet er å utrede effekten av klimaendringer på vegnettet og foreslå tilpasningstiltak. Denne rapporten bygger på ...
  • Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd [717] 

   Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
   Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
  • Etatsprogrammet moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging under driving med Novapoint Tunnel 

   Humstad, Tore; Kveen, Alf; Høien, Are Håvard (Statens vegvesens rapporter;193, Report, 2013-03)
   En modul i Novapoint er gjennom Moderne vegtunneler blitt videreutviklet til å inneholde en funksjon for å registrere og rapportere geologi og bergsikring fra tunneldriving. Dette arbeidet er utført i samarbeid med Vianova ...
  • Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on Unmanned Aircraft Systems : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 

   Vaa, Torgeir; Håland, Gunne; Humstad, Tore; Frauenfelder, Regula (Statens vegvesens rapporter;615, Report, 2018-09)
   The NPRA sponsored a two day field demonstration in April 2018 in Andøya, Norway to evaluate the usability of sensors on UASs for snow avalanche monitoring. The test found that output from ground penetrating radar (GPR) ...
  • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...
  • Kartportalen FøreVar - for sammenstilling av vær og hendelser : Utvikling, test og evaluering i prosjektet ‘Klima og transport’ 

   Humstad, Tore (VD rapport;22, Report, 2011-12)
   Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet ’Klima og transport’ (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2007-2010), har Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat bidratt til å utvikle, ...
  • Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare 

   Kristensen, Lene L.; Bjordal, Heidi; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;657, Report, 2020-05)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingsprosjektet RESPONS (Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare), som har pågått i perioden 2018-2019. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre Statens vegvesen bedre ...
  • Regional skredvarsling : Resultater fra testvarsling i RomsdalenTrollheimen (2010-2011) 

   Orset, Knut Inge; Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;56, Report, 2011-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007- 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
  • Samordning av værdata : Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner? 

   Humstad, Tore; Mikalsen, Stine; Kosberg, Solveig; Orset, Knut Inge (VD rapport;21, Report, 2010-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Stavbrekkfonna glideskred : Evaluering etter tre år med målinger 

   Humstad, Tore; Dahle, Halgeir; Orset, Knut Inge; Venås, Martin; Skrede, Ingrid (Statens vegvesens rapporter;537, Report, 2018-08-29)
   For å forstå den tilsynelatende uforutsigbare mekanismen i glidende snø, og for å redusere risikoen for vedlikeholdspersonell og trafikanter ved fv.63 i Breidalen i Skjåk, har vi overvåket glideskredet Stavbrekkfonna i ...