• Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by 

   Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Ørving, Tale (TØI rapport;1568/2017, Report, 2017-05)
   Statens vegvesen
  • Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

   Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
  • Miniscenario: Sikkerhetsstigen 

   Nævestad, Tor-Olav; Phillipsk, Ross O.; Hovi, Inger Beate; Jordbakke, Guri Natalie; Elvik, Rune (TØI rapport;1620/2018, Report, 2018-02)
   Målet med studien er å undersøke mulige konsekvenser for antall drepte og hardt skadde i trafikken dersom godstransportbedrifter i Norge innfører de organisatoriske sikkerhetsstyringstiltakene i den stegvise firetrinns ...
  • Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030 - Hvilke virkemidler og insentiver finnes? 

   Hovi, Inger Beate; Pinchasik, Daniel Ruben; Mjøsund, Christian S.; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1738/2019, Report, 2019-12)
   Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri. I denne rapporten har vi utarbeidet anslag på antall biler, transportytelser ...
  • Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering 

   Mjøsund, Christian S; Jordbakke, Guri Natalie; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1650/2018, Report, 2018-09)
   Rapporten inneholder analyserer av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og ...
  • Varestrømmer og leveranser i byområder 

   Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1649/2018, Report, 2018-09)
   Informasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer ...