• Klimapåvirkning av vegbyggingsmaterialer State of the art studie 

   Lerfald, Bjørn Ove; Hoff, Inge (TØI rapport;2519, Report, 2007-12-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Kartlegging av opplæringstilbud innen drift og vedlikehold av veger – SINTEF 2009 

   Hoff, Inge (VD rapport;61, Report, 2012-03)
   Rapporten gir en oversikt over studie og kurstilbud innen drift og vedlikehold av veger pr september 2009. Rapporten er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra prosjektet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold.
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...