• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016 

      Hellesø, Hans Olav (Statens vegvesens rapporter;596, Report, 2017-08-20)
      1. januar 2005 startet de regionale ulykkes-analysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region vest 2016, og viser utviklingstrekk ...