• Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlström, Johan; Bror Sederholm (Statens vegvesen rapporter;721, Report, 2021-03)
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

   Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
  • Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

   Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;144, Report, 2019-02)
   Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av ...
  • Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;144, Report, 2019-02-04)
   Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av ...