• Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by 

      Sørensen, Michael W. J.; Hanssen, Jan U. (TØI rapport;1163/2011, Report, 2011-09)
      Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de ...