• Alkolås i buss 

   Assum, Terje; Hagman, Rolf (TØI rapport;842/2006, Research report, 2006)
  • Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017 

   Hagman, Rolf (TØI rapport;1540/2016, Report, 2016-12)
   Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med ...
  • Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 1 

   Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1259/2013, Report, 2013-04)
   I flere av Norges største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Kjøretøy med dieselmotorer har vist seg å slippe ut betydelig større mengder NOx og NO2 i virkelig trafikk enn ved typegodkjenning. Euro 6/VI med betydelig ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 2 

   Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1291/2013, Report, 2013-12)
   Erfaringsmessig har nye kjøretøy ofte betydelig høyere avgassutslipp i virkelig trafikk enn hva som fremgår av typegodkjenningsverdiene. Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi viser seg i henhold til de gjennomførte testene å ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 3 

   Weber, Christian; Hagman, Rolf; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1405/2015, Report, 2015-06)
   Utslipp fra seks bybusser og to lastebiler med Euro VI-motor samt to diesel- og to bensinbiler (Euro 6) er testet. Resultatene tilsier så langt at bybusser og tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi har oppnådd kraftig reduserte ...
  • Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? - Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015 

   Hagman, Rolf; Weber, Christian; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1407/2015, Report, 2015-03)
   Luften i flere store norske byer oppfyller ikke forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet. Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA anklaget for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller ...