• Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013 

   Reitan, Knut Magne; Lysbakken, Kai Rune; Gryteselv, Dagfin; Snilsberg, Brynhild (Statens vegvesens rapporter;348, Report, 2018-02-09)
   Denne rapporten er laget for å beskrive driftstiltakene som gjøres i Trondheim for å redusere mengden av svevestøv i sentrum. Svevestøv er et problem i mange byer og det er stort behov for kunnskap om blant annet effektivt ...
  • Mengderapport vinteren 2022/2023 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;932, Report, 2023-09)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften på riksveger, driftet av Statens Vegvesen. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting
  • Opplæring i vinterdrift for operatører 

   Leland, Torgeir; Gryteselv, Dagfin; Thomassen, Rudi; Nonstad m.fl., Bård (Statens vegvesens rapporter;369, Report, 2015-10-31)
   Rapporten er del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2016 og senere.
  • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

   Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
   Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.
  • Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;432, Report, 2017-12-17)
   Renholdsforsøk ble utført i Trondheim våren 2016 i tunnel (Strindheimtunnelen, betonghvelv) og gate (Haakon VII gate), samt i Møre og Romsdal høsten 2016 (Stordalstunnelen, metallplater på vegg). Dette er en videreføring ...
  • Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Lamo Hauan, Thomas; Dalseth Austigard (Trondheim kommune), Åse (Statens vegvesens rapporter;534, Report, 2018-05-14)
   Statens vegvesen har tidligere gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold de senere årene, og resultater viser det er bør fokuseres på maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets ...
  • Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund 

   Snilsberg, Brynhild; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;536, Report, 2017-12-18)
   Renholdsforsøk ble utført i Kristiansund sommeren 2017 i tunnel (Freifjordtunnelen) og gate (Bentnesveien) i Møre og Romsdal. Hensikten med forsøkene var å teste ut en ny spylebom for rengjøring av vegkant og fortau i gate ...
  • Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi : varige veger 2011-2014 (revidert utgave) 

   Nilssen, Kine; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;214, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...