• BEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklende 

   Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (Oppdragsrapport;VN PT – 20776, Report, 2017-12)
   Hensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil ...
  • Varige veger - Nytteberegning 

   Johansen, Johnny M; Granden, Marte (ViaNova rapport;VN PT – 20548, Report, 2015-08-14)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes ...