• Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer 

      Westerlund, Geir J.; Gjelseth, Stephanie L. (Statens vegvesens rapporter;220, Report, 2018-11)
      Diskusjoner om usikkerhet omkring levert kvalitet av tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen førte til mange faglige diskusjoner. Dette berørte først og fremst hva som er krav til mureteknikk og dokumentasjon av utført arbeid. ...