• Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veileder 

   Frydenlund, Tor Erik; Flesjø, Kristine (VD rapport;49, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik; Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;603, Report, 2019-08)
   Rapporten er en historisk gjennomgang av denne norskutviklede metoden med bruk av ekspandert polystyren som vegbyggingsmateriale.
  • EPS- den lette løsningen 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;2209, Research report, 2001-03-20)
   Rapporten viser status for bruk av EPS i Norge innenfor: bruksområder, omfang, prosjekteringsregler, ulykker, langtidsmålinger, prosjekteksempler
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i vegkonstruksjoner 

   Aabøe, Roald; Holdhus, Signe; Øiseth, Even; Frydenlund, Tor Erik (Teknologirapport;2445, Research report, 2007-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt) og behandler bruk av skumglass som frostisolasjon, lett fyllmasse og til drensformål ved vegprosjekter. Skumglass har vært sporadisk ...
  • Grunnboringsutstyr 1960-2000 

   Flaate, Kaare; Frydenlund, Tor Erik; Hagberg, Knut; Ruistuen, Hans; Rygg, Nils; Solberg, Cato (Teknologirapport;2550, Research report, 2009-01-26)
   Rapporten gir en oversikt over utvikling av grunnboringsutstyr for bruk i Statens vegvesen i perioden 1960 til 2000. Bakgrunnen er et ønske om å få dokumentert utviklingsarbeidet og resultatene slik at utstyr og dokumenter ...
  • Jet-grouting : statusrapport etter fire forsøksprosjekt 

   Hoksrud, Lars Ø.; Hovi, Harald; Oset, Frode; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport / Veglaboratoriet;1405, Research report, 1989-04)
  • Lightweight filling materials for road construction 

   Frydenlund, Tor Erik; Arellano, David; Stark, Timothy D.; Aabøe, Roald (Publikasjon: Statens vegvesen;100, Research report, 2002-12)
   In Norway the Public Roads Administration has a long tradition in applying various types of llightweight filling materials for road construction purposes. During the last 50 years wooden materials like sawdust and bark ...
  • Seminar on the use of EPS in road construction : June 21st, Lysebu, Oslo 

   Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;1511, Report, 1991)
   I et seminar arrangert fredag 21. juni 1991 på Lyseby i Oslo ble eksemplar på bruk av Ekspandert Polystyren (EPS) som lett fyllmasse i Japan og Norge presentert. Rapporten gir en dokumentasjon av nevnte eksemplarer.
  • Strait Crossings 2013 : erfaringer fra planlegging og gjennomføring 

   Frydenlund, Tor Erik; Flaate, Kaare; Østlid, Håvard (Statens vegvesen rapporter;232, Report, 2013-11-11)
   Sammendrag av erfaringer fra planlegging og gjennomføring av Strait Crossings 2013.
  • Strait Crossings 2013 : proceedings NB: 28 MB! 

   Frydenlund, Tor Erik; Flaate, Kaare; Østlid, Håvard (Statens vegvesens rapporter;231, Report, 2013-08-21)
   Presentasjon av symposiets styringsorganer, program og godkjente bidrag levert til symposiet.
  • Vibrasjon i jord : virkning av vegtrafikk og peleramming 

   Frydenlund, Tor Erik (Others, 1970)