• Ras ved E14 Meådalen 

      Tessem, Bjørn Erik; Eriksen, Kjell (Laboratorieserien / Vegdirektoratet;nr. 114, Others, 2002)