• Lidar on UAS to support avalanche monitoring 

      Emil Solbakken, Tore Humstad, Halgeir Dahle, Torgeir Vaa, Dag Theodor Andreassen, Karl Magne Nilssen, Christian Skjetne, Regula Frauenfelder, Sean Salazar (Statens vegvesens rapporter;825, Report, 2022-05)
      Statens vegvesen erkjenner at droner (UAS) gir nye bruksområder som kan være nyttig for å løse samfunnsoppdraget. De inviterte en rekke leverandører til en demonstrasjon i Trollstigen 25.–27. oktober 2021. Målet var å teste ...