• Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2009: Handlingsprogram 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2405, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjon av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2015 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2404, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjonen av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Hospitering ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet 2006 

   Dunham, Kjersti Kvalheim; Henning, Bjørn Tore (Teknologirapport;2457, Research report, 2006-03-17)
   Rapporten inneholder foredrag fra Hospiteringen ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet 2006. Hospiteringen ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet er et tilbud til laboranter i Statens vegvesen. Hensikten ...
  • Prosjekter 2006 - Materialteknisk seksjon 

   Dunham, Kjersti Kvalheim (Teknologirapport;2490, Research report, 2007-05-11)
   Denne rapporten gir et sammendrag av de prosjektene Materialteknisk seksjon har hatt ansvar for i 2006. De fleste prosjektene har betong som tema, men seksjonen arbeider også med tre, stål, og nye byggematerialer. Seksjonen ...
  • Studietur til New Zealand og Australia 2006 

   Dunham, Kjersti Kvalheim; Sandvik, Gunnar Roger; Dreyer, Bodil Rønning; Dimmen, Håvard Parr (Teknologirapport;2483, Research report, 2007-04-18)
   Denne rapporten er fra en studietur som fire vegvesenansatte gjennomførte i oktober-november 2006. Hovedtema var bestillerfunksjonen og trafikksikkerhet. Vi besøkte vegvesenorganisasjonene Transit i New Zealand og Roads ...