• CPT in bridge foundation and embankment design 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1788, Research report, 1995-08)
   The cone penetration test (CPT) has proved to be a valuable tool in obtaining design parameters for foundations especially in silty and sandy soils, and even in clay. This paper is submitted to the international symposium ...
  • Furuland bru: fullskala belastningsforsøk på stålhvelv 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Bruun, Hermann (Intern rapport;2119, Research report, 2000-09)
   For å verifisere dimensjoneringsforutsetningene for brua, samt for å gi et bedre dimensjoneringsgrunnlag for lignende konstruksjoner i framtida er det høsten 1999 utført et fullskala belastningsforsøk. Målet med forsøket ...
  • Konferanse om miljøovervåking og analyser i Vegvesenet 

   Jørgensen, Torbjørn; Braaten, Anne (Intern rapport / Veglaboratoriet;1830, Others, 1995)
  • Kontinuerlig ødometer - operatørinstruks 

   Braaten, Anne (Intern rapport / Vegdirektoratet;1368, Others, 1988)
  • Long-term behaviour of a 13 m high reinforced steep soil slope. Paper presented at Euro Geo 1 Maastrict 

   Vaslestad, Jan; Fjeldheim, Nils; Braaten, Anne; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1910, Research report, 1996-10)
   In the summer of 1993 a 13 m high reinforced soil slope was built in the City of Lillehammer as part of the new road system constructed in conncection with the 1994 winter olympic games. The reinforced soil slope with an ...
  • Støttekonstruksjoner. Sk.kurs 4.-5. juni 1997 

   Braaten, Anne (Intern rapport;2242, Research report, 2001)
   Rapporten er en samling av de innleggene som ble delt ut i forbindelse med internt kurs om støttekonstruksjoner. Temaet for kurset var støttekonstruksjoner, løsninger, bestandighet og estetikk. Innledningsvis ble det gitt ...