• OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport : Klimapåkjenning og tilstandsvurdering 

      Kompen, Reidar; Blankvoll, Aage; Berg, Tor; Noremark, Einar; Austnes, Per; Grefstad, Knut; Kristiansen, Bernt; Bonsak, Bjørn; Halden, Jon (Publikasjon/Veglaboratoriet;85, Report, 1998-02)
      Denne rapporten oppsummerer klimamålinger og inspeksjoner og som ble utført i prosjektperioden. Rapporten gjengir erfaringene fra prosjektet og gir anbefalinger vedrørende inspeksjon av store kystbruer.