• Prioriteringsmodell for skredpunkt : Brukerveiledning 

   Bjordal, Heidi (Statens vegvesens rapporter;349, Report, 2015-01)
   Rapporten gir en introduksjon til beregningsmodellen for prioritering av skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i ...
  • Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare 

   Kristensen, Lene L.; Bjordal, Heidi; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;657, Report, 2020-05)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingsprosjektet RESPONS (Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare), som har pågått i perioden 2018-2019. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre Statens vegvesen bedre ...
  • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

   Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
   Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
  • Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølsstranda : Samling av bakgrunnsmateriale 

   Bjordal, Heidi (TØI rapport;2600, Report, 2010-06-30)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølstranda : samling av bakgrunnsmateriale 

   Bjordal, Heidi (Teknologirapport;2600, Report, 2010)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Sikring av veger mot steinskred : Grunnlag for veiledning 

   Domaas, Ulrik; Holmøy, Kristin Hilde; Moen, Kjetil; Farestveit, Njål; Ebelhoft, Roger Guldvik; Nilsen, Martin Weme; Larsen, Jan Otto; Bjordal, Heidi; Frækaland, Svein Helge (VD rapport;32, Report, 2011-06)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Skred og flom på veg : Statistiske betraktninger 

   Bjordal, Heidi; Helle, Tonje Eide (VD rapport;5, Report, 2011-06)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Utvikling og uttesting av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi; Nilsen, Martin Weme (Teknologirapport;2586, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Videreutvikling av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi (Statens vegvesens rapporter;69, Report, 2013-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjektet 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for tilpasning av vegnettet til endrede klimaforhold. ...