• Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t 

   Bjerkan, Anne Mette; Ragnøy, Arild; Engebretsen, Arild (Statens vegvesens rapporter;285, Report, 2019-07)
   Undersøkelsen viser at farten øker når fartsgrensen settes opp fra 110 km/t til 110 km/t. Den registrerte fartsøkningen er noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer. Samlet øker farten med 2,5 km/t når ...
  • Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo 

   Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Torquato Steinbakk, Renata (Report, 2021-03)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo ...
  • Trafikksikkerhetsvurdering av riksvegrutene 

   Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Ø. Ragnøy, Arild (Statens vegvesens rapporter;899, Report, 2023-02)
   Denne rapporten gir en trafikksikkerhetsgjennomgang av de 18 riksvegrutene i Norge. Formålet er å vise hvordan man kan identifisere trafikkfarlige vegstrekninger og ruter ved hjelp av en todelt fremgangsmåte: 1. Bruk av ...