• Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre 

      Davik, Kjell Inge; Bhasin, Rajinder; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2261, Research report, 2002-02-25)
      Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens ...