• Belastningsforsøk – sammenligning av vegslitasje 

   Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;804, Report, 2022-02)
   Rapporten beskriver gjennomføringen og resultater av to belastningsforsøk utført på fv. 2094 i Våler kommune hvor vegslitasjen for tømmervogntog med bruttovekt 60 tonn (7 akslinger) og 74 tonn (9 akslinger) er sammenlignet. ...
  • Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 

   Myre, Jostein; Berntsen, Geir; Svingheim, Kari; Dahl, Torgrim (Statens vegvesens rapporter;480, Report, 2019-11)
   Dekkeprosjektet i Region øst har operert fra 2003 til 2019. Rapporten omtaler status for vegdekkene i Region øst, det utviklingsarbeidet som er gjort, og status for aktuell kunnskap innen dekkeløsninger, kontraktsutforming ...
  • Dekkestrategi 2007 for Statens vegvesen, Region øst 

   Berntsen, Geir; Myre, Jostein; Refsdal, Geir (Teknologirapport;2491, Research report, 2007-05-23)
   Region øst har de senere årene fått god oversikt over dekkelevetider og kostnader for ulike dekkealternativer. Kobling av disse opplysningene har gitt bedre grunnlag for optimalisering av dekkevalgene, og bruk av de ...
  • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

   Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
   Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
  • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

   Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir; Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;882, Report, 2022-12)
   Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
  • Finstoff i gjenbruksbetong 

   Petkovic, Gordana; Berntsen, Geir; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2437, Research report, 2006-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Kjemisk nedbryting av resirkulert tilslag : Forsøk med akselerert gjennomstrømning av vann 

   Engelsen, Christian J.; Berntsen, Geir; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2438, Research report, 2007-06)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...