• Evaluering av trær i Dronning Eufemias gate 

      Solfjeld, Ingjerd; Abrahamsen, Hege (Statens vegvesens rapporter;426, Report, 2019-10)
      Dronning Eufemias gate er en bygate i havneområdet i Oslo. Vi har evaluert de 57 ulike treslagene som er plantet langs gaten i 2014 og 2015. Rapporten inneholder en tabell med oversikt over stammeomkrets målt i 2017 og ...