• Geologi: Studietur 2008 - TBM-prosjekt Hallandsåsen og Gotthard 

   Åndal, Torkild; Lillevik, Stig; Gressetvold, Ine (Oppdragsrapport;2009213264-001, Research report, 2009-10-01)
   Tre ingeniørgeologer i Region midt ønsket å lære mer om TBM, da det er lenge siden denne drivemåten ble brukt i Norge. Vi var spesielt interessert i ny teknologi, framdrift og økonomi, og under hvilke forhold boring av ...
  • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
   Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...