• Mengderapport vinteren 2020/2021 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapport vinteresn 2019/2020 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...