• Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

      Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
      Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...