• Veileder - Brønner med saltforurensning 

      Jørgensen, Torbjørn; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2611, Report, 2010-11-01)
      Rapporten inneholder råd og opplysningsstoff om hvordan Statens vegvesen bør behandle klagesaker som oppstår når vegsalt brukt i vintervedlikeholdet forurenser drikkevannsbrønner. En betydelig del av vegnettet blir saltet ...