• Geoteknisk opptegning : veiledning [Håndbok 154] 

      Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;154, Book, 1992)
      Formålet med denne veiledningen er å gi retningslinjer for fremstilling av tegninger i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens tegnere og andre i etaten som deltar i ...