• Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge 

      Drevland Jakobsen, Pål; Lie Arntsen, Mari (Staten vegvesens rapporter;324, Report, 2014-09-23)
      Denne rapporten er utarbeidet for å se på mulighetene for å bruke fullprofil tunnelboremaskin (TBM) for driving av vegtunneler i Norge. Rapporten belyser mulig bruk av TBM og kriterier for valg av TBM kontra konvensjonell ...