• Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Sykkelsatsing og Nullvisjonen : Utarbeiding av mal for sykkeltilrettelegging i T-kryss 

   Johannessen, Karine; Instanes Jebran, Margreta (Bachelor thesis, 2019-05)
   I denne bacheloroppgaven legges det frem et forslag til en generell løsning som kan anvendes i alle T-kryss med hensyn på trafikksikkerhet for syklister. Bakgrunnen for forslaget er innrapporterte sykkelulykker i Bergen ...